Budskapet / The message

Sköna toner som uppmanar oss att vårda dagen... Min intention är att jag ska följa det budskapet i helgen. Tror det kommer att gå bara bra...

Wonderful music that urges us to cherish the day... My intention is that I will follow the message the whole weekend. I believe it will go just fine...


Närhet / Closeness

Mulen morgon med regnstänk i luften. Det känns mörkt och trist. Jag ligger kvar i sängen och önskar att jag kunde stanna där ett tag till. Motvilligt stiger jag dock upp och hoppar in i duschen med hopp om att bli lite piggare. Vid frukostbordet får jag sällskap av de tre matvraken som genast får sin frukost serverad. Den lilla grå kryper sedan upp i min famn och börjar spinna. Då önskar jag än mer att jag bara kunde sitta kvar där och mysa, känna värmen och närheten av en liten grå älskad vän...

A cloudy morning with rain in the air. It feels dark and tiresome. I lie in bed and wish I could stay there for a while. Reluctantly, I get up and takes a shower in hope of getting a little more alert. At the breakfast table, I get  the company of the three gluttons who immediately get their breakfast served. The little gray creeps up in my lap and starts purring. Then I wish even more that I could just sit there and cuddle, feeling the warmth and closeness of a small gray beloved friend...

Golv / Floor

Att göra om ett kök innebär så mycket mer än att bara byta inredning och luckor. Drömmar om nya vitvaror finns där, liksom en inbyggnadsugn i arbetshöjd och plats för en fungerande sopsortering. Men gör man om ett kök måste man göra mer än så enligt dottern. Man bör riva ner väggar och lägga nya golv också. Innerst inne tycker jag nog det själv också. Så den ivrigt tjatande dottern får mig att gå med på att åka och titta på nya golv. Väl där faller jag för ett som inte finns i den mängd jag behöver. Jag beslutar mig för att avvakta med beslutet och sova på saken. Snacka om att ha satt igång ett projekt som vuxit...

Redoing a kitchen is so much more than simply replacing cabinets and doors. Dreams of new white goods are there, as well as a built-in oven and a functioning waste collection. But if you renovate a kitchen you have to do much more according to my daughter. You should tear down walls and adding new floors. Deep down, I agree. So the eagerly nagging daughter makes me agree to visit stores and look at new floors. Once there, I fall for a floor that were not in the quantity I needed. Therefore I decided to postpone the decision. Talk about having launched a project that has grown ...


Planering / Planning

Funderar, mäter, skissar, raderar, diskuterar, ångrar, ritar nytt, rådfrågar, vilar, kastar bort, börjar om… Sinnesstämningarna och tankarna är många. Söker inspiration i butiker, på nätet, i tidningar och i andras kök. Allt för att få det där drömköket jag längtar efter. Inser dock att det gäller att skynda långsamt och tänka efter före. Välja rätt form och färg, hitta funktionella lösningar och därigenom spara yta för att skapa mer luft och ljus. Inser att det är knivigare än jag trott men att det kommer att bli bra när allt är på plats…

Thinking, sketch, erase, discuss, repent, draw again, consults, rests, throw away, start over... The minds and the thoughts are so many. I'm seeking inspiration in stores, online, in newspapers and in other people's kitchens. All to get that dream kitchen I'm longing for. Recognizes that it's important to accelerate slowly and plan before it will be done. It's time to think about choose the right shape and color, find functional solutions and save space to create more air and light. Recognizes that it is trickier than I thought but it will be prefect when everything is in place...


Beskedet / Information

Känns skönt att veta att ägaren fått beskedet om sin dödade katt. Den hade nämligen ett chip under skinnet. Den tillhörde en grannes dotter som skaffade den för två år sedan. Även om historien slutar tråkigt så har hon i alla fall fått vetskap om vad som hände deras katt. Jag hoppas att den kisse som de har kvar får en ny kompis snart...

It feels good to know that the owner has got information about her killed cat. It had a chip under the skin. It belonged to a neighbours daughter who bought it two years ago. Even if this story ends sadly she have got the information of what really happened to her cat. I hope that her other cat will get a new friend soon...

Död / Death

Var på väg hem med mopeden då jag möter en bil som plötsligt bromsar in och kör in till vägkanten. Han tittar på mig och sen bakåt och ser att bilen bakom också stannar. Då rivstartar han och kör iväg. Genast flyger en tanke in i mitt huvud, bara han inte körde på nåt. Tyvärr har jag rätt. En bit längre fram ligger en underbar katt alldeles stilla på vägen. Jag stannar och tack och lov stannar en annan bilist. Han lyfter försiktigt upp katten och bär den till sidan av vägen och konstaterar att hjärtat inte längre slår. Han hittar också ett trasigt halsband utan namn.

Jag är så tacksam för att denna djurvän dök upp och tog hand om allt. Till och med ringde polisen så att ägaren kan få veta vad som hänt deras familjemedlem. Själv tackar jag djurvännen för allt han gjort och åker hem gråtandes. Väl hemma får mina egna katter många och långa kramar...

I'm on my way home when I meet a car that suddenly slows down and pull over. He looks at me and then backwards and see that the car behind him also stops. Then he suddenly drives of with a flying start. Immediately a thought flies into my head, hoping that he didn't hit anything. Unfortunately, I'm right. Further away a wonderful cat is laying perfectly still on the road. I stop and thank God that another driver also stops. He lifts the cat up gently and carry it to the side of the road, noting that the heart no longer beats. He also finds a broken necklace without a name.

I am so grateful that this animal lover showed up and took care of everything. Even called the police so the owner hopefully will get information about what happened to their family member. Naturally, I thank the animal lover for all that he has done and drives home crying. Back home I hug my cats for a long, long time...
Starar / Starlings

Hundratals starar håller konsert utanför mitt fönster, lockar mig ut till friheten med sin sköna sång. De dansar runt och kvittrar fram sin symfoni så sprudlande energiskt. Kanske spelar de för att hösten är här. Hur det än är så njuter jag av deras underhållning.

Hundreds of starlings are holding a concert outside my window, attracts me to freedom with their beautiful singing. They dance around and chirping out their symphonie so bubbling energetic. Maybe they play for the autumn is here. No matter why, I enjoy their entertainment.


Höst / Autumn

Hösten kom fort i år och med den kom också ett visst vemod inombords. Det ljusa, vackra och skira byts nu sakta mot fallande löv, mörker och kyla. Visst, hösten har sin tjusning, det har jag alltid tyckt. Med sina kyliga och friska morgnar som väcker kroppen så där härligt och mörkret som lockar med tända ljus och eldar som värmer. Trots detta kan jag inte sluta tänka på de fria sommardagarna och allt det vackra som själen fick ta emot. Det känns som evigheter sedan och just nu känns det som det är evigheter bort innan jag upplever det igen…

Autumn came quickly this year and with it came a certain sadness inside of me. The bright, beautiful and delicate summer changes now slowly to falling leafs, darkness and cold. Sure, the autumn has its charm, I have always liked it. With its cool, fresh mornings which wakes the body and darkness that attracts with lit candles and fires that heat. Despite all this, I can't stop thinking about the free summer days and the beauty which the soul received. It feels like ages ago and right now it feels like it's forever away before I experience it again ...

http://www.youtube.com/watch?v=Cv4iSAo5pXo&feature=related


Tvivel / Doubt

Visst tvivlar jag ibland, tvivlar på att det som sägs till mig verkligen är sant. Alla mina sensorer kan ibland känna att här utelämnas sanningen av olika skäl, man friserar helt enkelt ett svar som känns bra just då. Inte för min skull, utan för sin egen. Man lever med andra ord på en lögn, flyter ovanpå och tänker inte på konsekvenserna man orsakar. Sen rullar det hela på tills bubblan har vuxit sig så stor att den briserar. Det är då som sanningen kommer fram i ljuset och reaktionerna blir sårbart äkta. Smärtan som uppstår sliter en i bitar och man tappar sig själv. Där har jag varit, dit vill jag inte igen…

Sure, I doubt sometimes, doubts that things being said to me really is true. All my sensors can sometimes feel that truth is excluded for various reasons. They give me an answer that feels good in that moment. Not for my sake, but for their own. They live in other words in a lie, floats on top and don't think about the consequences it causes. The whole thing continues until the bubble has become so large that it explodes. That's when the truth comes into light and the reactions become vulnerable genuine. The pain tears you into pieces and you lose yourself. I have been there, I don't want to go there once again...


RSS 2.0